Softwarebeskrivelse

UniLock programmet varetager den administrative del af adgangskontrollen
Pc-programmet kommunikerer med alle kontrol-punkterne via pc’ens lokale IP-netværk, USB, pc-netværk/internettet, COM-port eller telefonmodem.

Indholdsfortegnelse

1. Adgangseditor ikon, UniLock adgangskontrol, Unitek Adgangseditor Administrationsprogram hvor personer, tidstabeller, k-punkter mv vedligeholdes.
 
1.1 Personer ikon, UniLock adgangskontrol, Unitek Personer
1.2 Grupper ikon, UniLock adgangskontrol, Unitek Grupper
1.3 Tidstabeller ikon, UniLock adgangskontrol, Unitek Tidstabeller
1.4 Sikkerhedsniveau-tidstabeller ikon, UniLock adgangskontrol, Unitek Sikkerhedsniveau-tidstabeller
1.5 Specialdagskalender ikon, UniLock adgangskontrol, Unitek Specialdagskalendere
1.6 Delte undtagelser ikon, UniLock adgangskontrol, Unitek Delte undtagelser
1.7 K-punkter ikon, UniLock adgangskontrol, Unitek K-punkter
1.8 DAS (Decentral Alarm Styring), UniLock adgangskontrol, Unitek DAS (Decentral Alarm Styring)
1.9 Lokaliteter ikon, UniLock adgangskontrol, Unitek Lokaliteter
1.10 Operatører ikon, UniLock adgangskontrol, Unitek Operatører
1.11 Operatører ikon, UniLock adgangskontrol, Unitek Operatørgrupper
1.12 ID-kort design og produktion ikon, UniLock adgangskontrol, Unitek ID-kort design og produktion
1.13 Logsøgning ikon, UniLock adgangskontrol, Unitek Logsøgning
1.14 Poller ikon, UniLock adgangskontrol, Unitek Poller
1.15 Alarmoversigt ikon, UniLock adgangskontrol, Unitek Alarmoversigt
1.16 K-punkt oversigt ikon, UniLock adgangskontrol, Unitek K-punkt oversigt
1.17 Tyverialarmstyring ikon, UniLock adgangskontrol, Unitek Tyverialarmstyring
1.18 Videoafspiller ikon, UniLock adgangskontrol, Unitek Videoovervågning
1.19 Web-service ikon, UniLock adgangskontrol, Unitek Webserver
 
1.19.1 Webadgang ikon, UniLock adgangskontrol, Unitek Web-Adgangseditor
1.19.2 Grafisk overvågning ikon, UniLock adgangskontrol, Unitek Grafisk overvågning
1.19.3 Grafisk overvågning ikon, UniLock adgangskontrol, Unitek WebAPI
2. Import ikon, UniLock adgangskontrol, Unitek Import
3. Eksport ikon, UniLock adgangskontrol, Unitek Eksport
4. Områdevisning ikon, UniLock adgangskontrol, Unitek Områdevisning Program der viser, hvilke personer der er i hvilke områder
5. Adgangsstatistik ikon, UniLock adgangskontrol, Unitek Adgangsstatistik Program der opsummerer antal passager gennem k-punkter


Alle ovenstående link refererer til indhold på denne side.

Den efterfølgende gennemgang af UniLock programmet er overordnet og baseret på billeder fremfor tekst. Ønskes en mere dybdegående gennemgang henvises til manualen, eller der kan rekvireres en fuldt funktionsdygtig demoversion af programmet gennem leverandøren.1. Adgangseditor

Adgangseditoren er administrationsprogrammet, og er det program dagligdagsbrugeren primært stifter bekendtskab med. I programmet oprettes personer, tidstabeller, k-punkter (døre) mv.

Adgangseditor, UniLock adgangskontrol, Unitek

Netværksunderstøttelse
Adgangseditoren kan afvikles på alle pc’er i et netværk, og flere Adgangseditorer kan afvikles på samme tid. De ændringer operatøren via Adgangseditoren foretager i databasen, vil Polleren automatisk sende til k-punkterne.

Stort overblik
Programmet indeholder et stort arbejdsområde, hvorpå der kan åbnes mange objektvinduer samtidigt, som hver især kan skaleres til den ønskede størrelse. Derfor er det en fordel med en stor skærm med høj opløsning.

Værktøjslinie
I toppen af programvinduet er der en værktøjslinie med ikoner, og herfra kan de mest brugte programvinduer åbnes.

Alle funktioner kan nås med 1-2 museklik
Programmet er intuitivt opbygget og nemt at navigere rundt i, således at betjeningen føles naturlig og simpel, fx kan alle funktioner i programmet nås med 1-2 museklik.1.1 Personer

Bruges til at administrere personers stamdata samt tilknyttede nøgler, gyldighedsperioder og adgangsrettigheder.

Personer, UniLock adgangskontrol, Unitek

Databasen kan indeholde et ubegrænset antal personer. Dog "kun" op til 65.000 personer i hvert k-punkt.

Stamdata
Under stamdata findes 13 brugerdefinerbare felter, som gør det let for operatøren at identificere personer. Som et ekstra supplement til identifikation, er det muligt at indsætte et billede af personen. Tildeling af billede kan foregå manuelt og automatisk.

Nøgler
Som nøgle kan anvendes mange forskellige medier fx magnetkort, chipkort, proxkort, berøringsfri kort, telefoner, håndsendere, fingeraftrykslæser mv. Systemet skal selvfølgelig anvende en læser, der kan læse koden i den nøgletype der anvendes.

Gyldighedsperioder
Gyldighedsperioder kan bruges, når det fx ønskes at oprette en nøgle nu, men nøglen først skal være gyldig fra et senere tidspunkt, eller når det ønskes, at systemet automatisk skal fjerne en persons adgangsrettigheder ved dennes afrejse om fx et år. Da der kan oprettes op til 8 gyldighedsperioder, er det også muligt at bruge denne funktion til at gøre nøgler ugyldige i ferieperioder, personlige fridage, jul, påske mv.

Adgangsrettigheder
Hver person kan helt individuelt tildeles adgangsrettigheder i en given tidsperiode for hvert enkelt k-punkt. Adgangsrettigheder til et k-punkt kan tildeles direkte eller indirekte gennem periodevist medlemskab af en eller flere grupper. Dette medfører, at hver enkelt person kan tildeles rettigheder, som er tilpasset lige præcis den aktuelle person på givne tidspunkter.1.2 Grupper

Ved at samle personer og k-punkter i logiske grupper kan man på en hurtig og nem måde styre adgangsrettighederne for mange personer ved mange døre.

Grupper, UniLock adgangskontrol, Unitek

Grupper er ikke nødvendige
Det er ikke nødvendigt at bruge grupper i systemet, men det letter oprettelse og administration af personer betydeligt. Fx er det besværligt, hver gang der skal oprettes en ny person, at tildele direkte adgang i fx 10 k-punkter efter lige så mange forskellige tidstabeller.

Grupper letter administrationen
Arbejdet lettes, hvis der oprettes grupper, som hver især svarer til fx en personalegruppe. Hver gang en ny person skal oprettes, tildeles blot medlemskab af den eller de grupper, som passer til adgangsbehovet.
En anden fordel ved grupper er, at hvis der ændres i gruppens adgangsrettigheder, påvirker det straks alle medlemmer af gruppen – der skal altså kun ændres et sted, og ikke under alle relevante personernes adgangsrettigheder.1.3 Tidstabeller

Tidstabellernes formål er at styre forskellige funktioner i systemet som er afhængig af tiden på døgnet, ugen og året.

Tidstabeller, UniLock adgangskontrol, Unitek

En tidstabel kan fx bruges til at:
• Begrænse en persons adgangsrettighed til et k-punkt.
• Tidsstyring af udgange til fx lys, ventilation, cirkulationspumper mv.
• Begrænse tidsrummet for, hvornår en dør skal overvåges.
• Angive arbejdstid for tyverialarmstyring og områdestyring.
• Begrænse tidsrummet for, hvornår forskellige hændelser skal logges.

En tidstabel udfører som sådan ikke noget, før der er nogle funktioner, der bruger den. Det kan fx være en adgangsrettighed til en bestemt dør for en nøgle eller styring af en udgang på låsecomputeren til styring af lyset på parkeringspladsen.

Der kan oprettes ubegrænset antal tidstabeller i systemet, hver med 16 tidsperioder, 13 dagstyper og 8 undtagelser (50 tidstabeller per k-punkt).

Undtagelser på tidstabel
Normalt gentager en tidstabel sig selv uge efter uge, men i visse situationer kan det være ønskeligt at bryde denne monotoni. En undtagelse består af en tidsperiode, hvor der anvendes en anden valgbar funktion end den, der er angivet i tidstabellen.

Tidstabeller undtagelser, UniLock adgangskontrol, Unitek

En undtagelse kan fx bruges til at tildele (eller hindre) ekstraordinær adgang for en person eller persongruppe i et nøje specificeret tidsrum. Der kan oprettes 8 undtagelser for hver tidstabel, og en undtagelsesperiode kan gå fra et minut til flere år.1.4 Sikkerhedsniveau-tidstabeller

Sikkerhedsniveau-tidstabellerne bruges til at bestemme, hvor svært det skal være at passere de k-punkter, der anvender den aktuelle tabel.

Sikkerhedsniveau-tidstabeller, UniLock adgangskontrol, Unitek

Man kan frit kombinere brugen af nøgler og pinkoder på alle tider af døgnet, eller døren kan være oplåst på bestemte tider.

Der kan oprettes ubegrænset antal sikkerhedsniveau-tidstabeller, hver med 32 sikkerhedsniveauskift, 13 dagstyper og 8 undtagelser.

Undtagelser på sikkerhedsniveau-tidstabel
Normalt gentager en sikkerhedsniveau-tidstabel sig selv uge efter uge, men i visse situationer kan det være ønskeligt at bryde denne monotoni. En undtagelse består af en tidsperiode, hvor der anvendes en anden valgbar funktion end den, der er angivet i sikkerhedsniveau-tidstabellen.

Sikkerhedsniveau-tidstabeller undtagelser, UniLock adgangskontrol, Unitek

En undtagelse kan bruges til at ændre sikkerhedsniveauet ekstraordinært i forbindelse med sommerferie, åbent hus, aften arrangement, udlån af gymnastiksal mv. Der kan oprettes 8 undtagelser for hver sikkerhedsniveau-tidstabel, og en undtagelsesperiode kan gå fra et minut til flere år.1.5 Specialdagskalendere

En Specialdagskalender indeholder informationer om, hvilke dage der ikke er normale ugedage, fx helligdage, ferie, 1. maj, lang lørdag, åbent hus mv.

Specialdagskalender kan tilvælges for den del af systemet, som skal gøre noget specielt på specialdage. Hvis en dag er en specialdag, kan det således gælde kun for udvalgte k-punkter og ikke nødvendigvis for hele systemet.

Specialdagskalendere, UniLock adgangskontrol, Unitek

I kalenderdelen kan de næste 12 måneders specialdage planlægges og skrives ind i kalenderen. Specialdage der går igen fra år til år, kan låses fast til automatisk gentagelse.

Ud over de 7 almindelige ugedage, kan der opereres med 6 fiktive specialdage per kalender. Hver dag indenfor det næste år kan frit tilknyttes én af disse 13 dagstyper.1.6 Delte undtagelser

Undtagelser er et kraftigt supplement til specialdagskalendere. Modsat specialdage, der varer hele døgnet, varer undtagelser i en valgbar tidsperiode.

Delte undtagelser, UniLock adgangskontrol, Unitek

En delt undtagelse giver mulighed for, at undtagelser for forskellige tidstabeller og sikkerhedsniveau-tidstabeller benytter samme tidsperiode/trigger, som så kun skal ændres et sted.

Der kan oprettes et ubegrænset antal delte undtagelser, hver med op til 100 tidsperioder, hvor hver undtagelsesperiode kan gå fra et minut til flere år, eller trigger, som kan vælges som et signalniveau på en valgfri indgang i et valgfrit k-punkt.

Eksempel:
Eksempelvis kunne der oprettes en delt undtagelse kaldet ”Fest”. Når der så skal være fest i firmaet, indtastet start- og slut-tidspunktet på festperioden. Alle de tidstabeller og sikkerhedsniveau-tidstabeller der skal påvirkes af festen tilføjes den delte undtagelsesperiode, og som funktion vælges den handling, den pågældende tabel skal udføre under festen. Dette kunne være at oplåse alle hoveddøre, tildele ekstraordinær adgang til kantinen, frakoble tyverialarmen, starte ventilationen og tænde for Cola-automaten.

Når festen er slut, vender systemet automatisk tilbage til normal drift. Den delte undtagelses-periode kaldet ”Fest” slettes ikke, men kan genbruges ved næste fest. Når tid og dato for næste fest er kendt indtastes de, og alle undtagelsesfunktioner gentager sig.1.7 K-punkter

K-punkt er en forkortelse for kontrolpunkt, altså et punkt hvor der er kontrol af, hvem der kan passere og hvornår. Et k-punkt behøver ikke være en dør, men kan også være fx en bom, port, elevator mv.

K-punkter, UniLock adgangskontrol, Unitek

I dette objektvindue foretages primært systemopsætninger, så dagligdags-operatøren vil normalt ikke stifte meget bekendtskab med dette objektvindue.

Lokaliteter
Der kan oprettes op til 65.000 k-punkter, som kan være placeret i et ubegrænset antal lokaliteter. Forbindelsen til en ekstern lokalitet kan etableres med modem over telefonnettet eller med en COM Server (CV72) over et IP-netværk (pc-netværk og/eller internet).1.8 DAS - Decentral Alarm Styring

DAS (Decentral Alarm Styring) giver den enkelte låsecomputer mulighed for at styre til- og frakobling af tyverialarmen i det område, hvortil låsecomputeren giver adgang.

DAS (Decentral Alarm Styring), UniLock adgangskontrol, Unitek

Fuld integration
Der er mulighed for fuld integration mellem adgangskontrollen og alle typer af professionelle tyverialarmer.

Fungerer begge veje
Som følge af denne integration er der fuld ”korrespondance” mellem tyverialarmen og låsecomputerens DAS funktion. Dette medfører blandt andet, at både tyverialarmen og DAS-funktionen kan tilkobles og frakobles fra såvel adgangskontrollen som fra tyverialarmens betjeningspanel.

Tilbagemelding fra tyverialarmen giver endvidere den fordel, at brugeren der tilkobler tyveri-alarmen ved læseren, får en bekræftelse på, at tyverialarmen faktisk også har tilkoblet. Når tilkoblingskvittering modtages fra tyverialarmen, skifter den gule lysdiode fra blink til konstant lys.

Når tyverialarmen tilkobles fx via tyverialarmens betjeningspanel, vil alle døre, der giver adgang til det tilkoblede område, automatisk låse.

Manuel til- og frakobling
Alle nøgler, der har adgang i k-punktet, kan til- og frakoble tyverialarmen. Når en gyldig nøgle anvendes i et k-punkt, frakobles tyverialarmen straks.

Når tyverialarmen er tilkoblet, kan sikkerhedsniveauet hæves over det skemalagte sikkerhedsniveau, således at der kræves både nøgle og PIN-kode og/eller en masternøgle for at frakoble tyverialarmen.

For at tilkoble tyverialarmen trykkes på <* og et tal> hvorefter en gyldig nøgle anvendes. Bruges en af Uniteks berøringsfri læsere, vil alarmen blive tilkoblet når nøglen holdes foran læseren i 5 sekunder.
Endvidere kan DAS'en, på læserens tastatur, programmeres til tidsforskudt tilkobling, således at alarmen tilkobler på et senere tidspunkt.

Automatisk til- og frakobling
DAS'en kan programmeres til automatisk at frakoble alarmen ved arbejdstids start. Når arbejdstiden slutter, vil DAS'en automatisk tilkoble alarmen efter en prealarm. Findes der stadig personer i bygningen når prealarmen lyder, indlæser de blot deres kort i læseren, og alarm tilkoblingstidspunktet udsættes i en "købetid" som frit kan indstilles.

Tomt område tilkobler
Områdevisning kan samarbejde med DAS’en, således at når det tilknyttede område bliver tomt, sender Områdevisningen en besked til DAS’en om at tilkoble tyverialarmen.

Købetid
Købetid anvendes altid når tyverialarmen frakobles uden for arbejdstiden. Hver gang der anvendes en gyldig nøgle, udskydes den automatiske tilkobling i denne tid. Hvis købetiden fx er 2 timer, tilkobler alarmen altså 2 timer efter sidst anvendte gyldige nøgle.

Status visning
Den gule lysdiode i læseren angiver status for en frakobling, tilkobling og tidsforskudt tilkobling af tyverialarmen.
Denne funktion giver mulighed for to typer status visning. Den mest sikre viser kun status i 8 sekunder hvorefter den slukker igen. Alternativt kan vælges, at lysdioden er tændt konstant når tyverialarmen er tilkoblet.
Af sikkerhedsmæssige grunde kan det være uheldigt, at den gule lysdiode er tændt konstant når tyverialarmen er tilkoblet (indbrudstyve er jo ikke altid dumme), men en gang i mellem kan det være rart for de ansatte, at de til enhver tid kan se om alarmen er tilkoblet, måske specielt på de indre alarmområder.

DAS grupper
Formålet med DAS-grupper er at samle administrationen af alarmstyringen for de k-punkter, som giver adgang til det samme alarmområde. Det medfører, at hvis der laves en ændring i en DAS-gruppe, vil denne ændring påvirke alarmstyringen i alle de k-punkter der bruger den pågældende DAS-gruppe. Der kan oprettes ubegrænset antal DAS-grupper (op til 63 grupper per lokalitet).

DAS hierarki
DAS grupper kan opbygges i et eller flere hierarkier af over-DAS’er og under-DAS’er (overområder og underområder). Når der købes tid i en DAS-gruppe, købes der også tid i alle dens over-DAS’er. Ved tilkobling af en DAS-gruppe, tilkobles også alle dens under-DAS’er.
For hver DAS-gruppe der indgår i hierarkiet, vælges denne gruppes nærmeste over-DAS.1.9 Lokaliteter

En lokalitet er en samling af k-punkter der har forbindelse med hinanden på det samme RS485 kommunikationsnet. Er der langt til nogle k-punkter, kan disse med fordel oprettes i en eller flere eksterne lokaliteter. Polleren kan etablere forbindelse til et ubegrænset antal lokaliteter.

Lokaliteter, UniLock adgangskontrol, Unitek

Forbindelse
Forbindelsen til en lokalitet kan etableres direkte via Poller pc'ens netkort, USB, med modem over telefonnettet eller med en COM Server (CV72/LS10-IP) over et IP-netværk (pc-netværk og/eller internet).

IP-netværk
Polleren kan kommunikere direkte med k-punkter i en lokal IP installation via pc'ens netkort.

Polleren kan via TCP/IP (internet) etablere forbindelse over pc-netværk og internet til en gateway (CV72/LS10-IP) i lokaliteten. De k-punkter, der er i lokaliteten, tilsluttes samme Ethernet netværk eller COM Serverens (CV72) RS485 kommunikationsport.

Der kan indtastes en adgangskode/krypteringsnøgle for at beskytte kommunikationen mellem Polleren og gateways, således at uvedkommende ikke har mulighed for at aflytte eller sende ”falske” data.

USB
Polleren kan kommunikere med k-punkter i en lokal installation via pc’ens USB kommunikations-port og en USB til RS485 konverter (CV12).

Modem
Polleren kan kommunikere med k-punkter i eksterne lokaliteter gennem IP til GSM konverter (CV17) eller telefonmodems forbundet til én eller flere af poller-pc’ens RS232 porte. Der kan tilsluttes op til 4 modems til poller-pc’en, således at Polleren kan kommunikere med 4 lokaliteter på samme tid.
I lokaliteterne anbringes også et modem. Alle låsecomputere i lokaliteten forbindes til dette modem.


1.10 Operatører

Det er muligt at oprette et vilkårligt antal operatører hver med helt individuelle rettigheder til systemet.

Operatører, UniLock adgangskontrol, Unitek

Kun det der er nødvendigt
Det er således muligt at oprette operatører med kun lige de rettigheder, der er nødvendige for at vedkommende kan udføre sine administrative opgaver.

Sprog
Der kan vælges sprog individuelt for hver operatør.1.11 Operatørgrupper

Det er muligt at oprette et vilkårligt antal operatørgrupper, hver med helt individuel tildeling af operatørrettigheder til systemet. Operatørrettigheder kan begrænses til programmer, vinduer, faneblade og i visse tilfælde til enkelte indtastnings-felter.

Operatørgrupper, UniLock adgangskontrol, Unitek1.12 ID-kort design og produktion

Med den integrerede ID-kort designer er det muligt at designe ID-kort, der passer til firmaets image og behov. Under hver persons stamdata kan der printes et ID-kort til den pågældende person, ved blot at aktivere en knap.

ID-kort design og produktion, UniLock adgangskontrol, Unitek

Profiler
Der kan i programmet oprettes et ubegrænset antal ID-kort profiler således, at ID-kortets tekst og design kan være forskellig for de enkelte medarbejdergrupper, afdelinger, adgangsniveauer, gæstekort mv. Programmet er intuitivt og nemt at bruge, og der medfølger en række ID-kort profiler, som kan inspirere eller danne grundlag for egne ID-kort design.1.13 Logsøgning

Logsøgningsprogrammet giver operatøren mulighed for at se, hvad der historisk er sket i adgangskontrolsystemet.

Logsøgning, UniLock adgangskontrol, Unitek

Alt logges
Alle hændelser i Polleren og k-punkterne registreres med tid, hændelse, k-punkt, person, sikkerhedsniveau mv. Ligeledes logges hvad operatøren foretager af ændringer i Adgangseditoren.

Logsøgningsparametre
Operatøren kan opsætte en række søgekriterier, og programmet viser så kun de logninger, der opfylder de valgte søgekriterier. Søgningen kan begrænses vha. tidsperioder, k-punkter, personer og logtyper mv. Søgningen kan forfines indtil de ønskede logninger er fundet.

Alle disse oplysninger vil give operatøren et uvurderligt værktøj til bagefter at rekonstruere, hvad der skete og hvornår. Det er fx muligt at undersøge, hvor tit en bestemt person har besøgt et bestemt lokale i en udvalgt periode og hvornår tyverialarmen er til- og frakoblet.

Søgning på sjældne brugte nøgler
Som noget helt specielt er det muligt at søge på nøgler, som ikke er i brug mere, eller sjældent bruges. Dette kan bruges til at finde nøgler man har glemt at slette, eller personer der ikke benytter deres nøgler dagligt (som det måske kræves).

Derudover kan der også søges på ikke aktive og spærrede nøgler.

I søgeresultatet er det muligt at markere en eller flere personer og efterfølgende slette de markerede personer permanent fra databasen.

1.14 Poller

Polleren varetager kommunikationen med låsecomputerne i k-punkterne.

Poller, UniLock adgangskontrol, Unitek

Pollerens opgave
Pollerens opgave er at overføre de ændringer, som operatøren laver, til de respektive k-punkter. Endvidere henter Polleren logninger fra k-punkterne og gemmer disse i log-databasen. Logningerne kan så senere findes frem igen i Logsøgning.

Lokaliteter
Der kan oprettes op til 65.000 k-punkter som kan være placeret i et ubegrænset antal lokaliteter. Forbindelsen til en ekstern lokalitet kan etableres med modem over telefonnettet eller med en COM Server (CV72) over et IP-netværk (pc-netværk og/eller internet).

Konsistens overvågning
Ved hjælp af en række checksumme i k-punkterne checker Polleren løbende for konsistensfejl i k-punkterne. Er der uoverensstemmelse mellem pc’ens checksum og låsecomputerens checksum, opdateres låsecomputerens database helt automatisk.

Status
I programmet vises en status over, hvor mange k-punkter der er online, offline og hvilke der ikke bliver pollet.
1.15 Alarmoversigt

Det todelte alarmvindue giver et overskueligt og detaljeret overblik over skærmalarmer, som endnu ikke er afstillet.

Alarmoversigt, UniLock adgangskontrol, Unitek

En række forskellige hændelser kan individuelt for hvert k-punkt opsættes til at give en skærmalarm. Derudover vil en række andre hændelser altid give en skærmalarm.

Alarmtyper
I det øverste alarmvindue vises alle alarmer grupperet i alarmtyper. Dette vindue giver et overordnet overblik over alarmtyper med aktive og auto-clearede alarmer.

Alarmkilder
I det nederste alarmvindue vises alle alarmer af samme type fordelt på alarmkilder. Hver alarmkildes alarm-stack kan åbnes og gennemses.1.16 K-punkt oversigt

Dette vindue viser en række detaljerede drift-informationer om de enkelte lokaliteter og k-punkter i systemet.

K-punktoversigt, UniLock adgangskontrol, Unitek

Oversigtsvindue
I et oversigtsvindue vises k-punkternes placering i lokaliteterne, og her vælges det k-punkt hvorfra status ønskes. Informationerne er hentet direkte fra k-punktet og ikke fra pc’ens database, så derfor er data ægte realtime informationer.

Status på indgange og udgange
Aktuel status på låsecomputerens 8 udgange og 8 indgange kan direkte aflæses. Ved at klikke på indikatoren med musen, kan status på en udgangen skiftes. Hver indgang har en tæller tilsluttet, som tæller antal aktiveringer af indgangen.1.17 Tyverialarmstyring

Dette vindue giver mulighed for at overvåge og fjernkontrollere systemets tyverialarmer og døre fra pc’en. Aktuel status for døre, DAS og tyverialarmer vises og opdateres løbende.

Tyverialarmstyring, Styre tyverialarm og døre fra PC, UniLock adgangskontrol, Unitek

Tyverialarm og DAS
Det er muligt for operatøren at til- og frakoble tyverialarmen i de enkelte alarmområder. Det er endvidere muligt at lave tidsforskudt tilkobling af tyverialarmen, altså tilkobling på et af operatøren indtastet klokkeslæt.

Tomt område tilkobler tyverialarmen
Er DAS’en tilknyttet et område i Områdevisningen, vises antal personer der er i området. Det er muligt at få tyverialarmen til at tilkoble, når sidste person forlader området

Døre
Operatøren har mulighed for at oplåse døre. Er tyverialarmen tilkoblet i det område, døren giver adgang til, vil tyverialarmen automatisk blive frakoblet i det pågældende område.

Webadgang
Ovenstående funktioner er også tilgængelige gennem Pollerens indbyggede webadgang. Dette giver mulighed for, at systemets døre og tyverialarmer kan fjernbetjenes via en web-browser på alle pc’er, smartphones, tablets mv., der er på nettet.1.18 Videoovervågning

Med videoovervågning i UniLock kan operatører se live video og afspille optagelser hentet direkte fra IP videosystemer og overvågningskameraer.

Videovervågning, UniLock adgangskontrol, Unitek

Video-verifikation
Med et enkelt museklik på en loghændelse kan operatøren gennemse video fra hændelsestidspunktet, og derved visuelt verificere og efterforske hændelsen.

Video-løsning
UniLock kan forbinde direkte til et ubegrænset antal IP-baserede video management systemer og kameraer, hvorfra optagelser og live-video hentes og afspilles i UniLock. Der er således frit valg mellem at anvende dedikerede video management systemer, eller blot forbinde direkte til overvågningskameraer.1.19 Webserver

En indbygget Webserver stiller en række funktioner og data til rådighed for eksterne programmer. Dette muliggør driftsovervågning og fjernkontrol fx via Webbrowser og App.

Web-Adgangseditor
Web-Adgangseditor er en browserbaseret brugerflade til at varetage den administrative del af adgangskontrollen. Web-Adgangseditor tilgås via webbrowser og kan installeres som webApp på pc, tablet og smartphone.

Systemintegration - WebAPI
WebAPI giver en tovejs sikret webforbindelse for eksterne systemer til UniLock adgangskontrol. Eksterne systemer, som SCADA, PSIM, overvågningssystemer, cloudsystemer, smartphone Apps mv., kan udføre driftsovervågning, kontrol og administration af UniLock adgangskontrol.1.19.1 Web-Adgangseditor

Web-Adgangseditor er en browserbaseret brugerflade til at varetage den administrative del af adgangskontrollen. Web-Adgangseditor tilgås via webbrowser og kan installeres som webApp på pc, tablet og smartphone.

Web-Adgangseditor, Tyverialarm styring (DAS), UniLock adgangskontrol, Unitek

Læs mere pil Læs mere om Web-Adgangseditor.

Afprøv selv Web-Adgangseditor med login: 'unilock', 'unilock'.


1.19.2 Web-Adgangseditor: Grafisk overvågning

På basis af en bygningstegning giver Grafisk overvågning et hurtigt samlet overblik over hele installationens aktuelle driftstilstand, så overvågning bliver en overskuelig og lettilgængelig opgave.

Web-Adgangseditor, Grafisk overvågning, UniLock adgangskontrol, Unitek

Dynamiske ikoner
Grafisk overvågning består af et baggrundsbillede, hvorpå aktuel status for døre, DAS, tyverialarmer, indgange og udgange vises ved hjælp af dynamiske ikoner, der frit kan placeres på baggrundsbilledet.

Online overblik
Grafisk overvågning er indbygget i Web-Adgangsditoren og kan editeres herfra. Grafisk overvågning henter løbende de aktuelle statusinformationer og præsenterer disse for operatøren i form af dynamiske ikoner på baggrundsbilledet.

Fjernkontrol
Med et klik på k-punktets ikoner er det muligt at oplåse/låse døren, tilkoble eller frakoble tyverialarmen og skifte til andre baggrundsbilleder.1.19.3 WebAPI

Eksterne systemer, som SCADA, PSIM, overvågningssystemer, cloudsystemer, smartphone Apps mv., kan udføre driftsovervågning, kontrol og administration af UniLock adgangskontrol.

PCS125-M0109, WebAPI, UniLock adgangskontrol, Unitek

Driftsovervågning udføres ved abonnere på aktuel status for relevante døre, DAS, tyverialarmer, indgange og udgange, logninger, områder, alarmer mv.

Kontrol giver mulighed for at fjernkontrollere døre og DAS (tyverialarmer).

Administration giver mulighed for at oprette/hente/opdatere/slette personer, persongrupper, k-punkter, DAS, tidsstyringer og hente/søge logninger mv.

Anvend dit eget system ovenpå UniLock adgangskontrol.2 Import

Det er muligt at automatisere oprettelse, ændring og sletning af personer mv. Data modtages fra andre programmer fx ID-kortfabrik, lønprogram, medarbejderdatabase, bookingsystem mv.

Ud over personens stamdata kan alle relevante informationer om personen importeres, såsom adgangsrettigheder, nøglekode, gyldighedsperioder mv.

Som noget helt specielt er det endvidere muligt at oprette alle andre typer objekter i UniLock (Grupper, Tidstabeller mv.), mens k-punkter og delte undtagelser også kan editeres og slettes.

Oversigt over import af data, UniLock adgangskontrol, Unitek

UniLock har pt. indbygget mulighed for import fra Outlook Kalender, Active Directory, Conventus og WinKAS, mens flere tredjeparts systemer har indbygget integration med UniLock.

Data kan modtages via fil eller UniLock Web service, hvor sidstnævnte giver mulighed for at sende data over internettet.

Det er således reelt muligt at fjernstyre den administrative del af adgangskontrolsystemet fra et andet program eller hjemmeside.3 Eksport

Det er muligt at sende UniLock data og hændelser til andre systemer, som fx lønafregning, time/sags-styring, fremmøderegistrering, infoskærme, adgangskontrol, vaskerisystemer.

Med eksport fra UniLock kan tredjeparts systemers specifikke funktionalitet automatisk blive baseret på data fra UniLock.

Eksport af objekter
Eksport af objekter anvendes til automatisk vedligehold af data i systemer, som vaskeri, adgangskontrol, skabslåse, nøgleskabe, kantine, automater, printer mv.

For personer er det muligt at vælge mellem at eksportere alle personer eller kun personer med medlemskab af valgte grupper.

Eksport af logninger
Eksport af logninger anvendes til at eksportere alle UniLock system- og k-punktslogninger til tredjeparts systemer, som fx infoskærme, statusovervågning, videoovervågning og registreringssystemer til fremmøde, opholdstid, booking, betaling, løn, time/sag, statistik mv.

Eksport af transaktionsregistreringer anvendes til at eksportere *-indtastninger på læseres tastatur til tredjeparts systemer, som fx lønafregning, jobstyring, time/sags-styring, registrering, styring af videoovervågning, lys mv.

Der er mulighed for 255 forskellige transaktioner, som fx lønafregning kan bruge til indstempling, udstempling ved forskellige lønsatser mv.

Eksport af adgangsregistreringer eksporterer hvem der har fået adgang hvor og hvornår, og kan fx bruges til fremmøderegistrering, opholdsregistrering, betalingssystemer, infoskærme, belastningsstatistik (fx i motionscentre og på genbrugspladser) mv.

Oversigt over eksport af data, UniLock adgangskontrol, Unitek

UniLock har pt. indbygget mulighed for eksport til Nortec vaskerisystem, NOX alarm system, Salto adgangskontrol og kontrolcentraler (SIA DCS format), mens flere tredjeparts systemer har indbygget integration med UniLock.


4 Områdevisning

Programmodul der giver overblik over personers placering, og som kan automatisere styring af tyverialarmen.

Hver gang en person anvender en læser, bliver det automatisk registreret hvor personen er. Med disse registreringer kan receptionisten, værkførere, sikkerhedsansvarlige mv. hele tiden se, hvem der er mødt, og i hvilke områder de forskellige personer befinder sig.

Når sidste person registreres ude af et område, kan tyverialarmen automatisk blive tilkoblet.

For at hjælpe med korrekt registrering i områder, har operatører mulighed for at markere og flytte personer ind og ud af områderne. Operatører kan også printe personlister som rapport for fremmøde, mønstring, evakuering mv.

Områdevisning, UniLock adgangskontrol, Unitek

Visning af personer i områder
Områdevisning indeholder tre forskellige visninger, som henholdsvis giver overblik over alle områder, alle personer eller personer i de enkelte områder. Alle visninger og områder kan overvåges i separate vinduer på samme tid.

Områdeoversigten giver et hurtigt overblik over antallet af personer i de enkelte områder inklusiv detaljer om den seneste hændelse i hvert område.

Personoversigten er en liste med alle personer, hvor der for hver person vises, hvilke områder personen er registreret inde i samt detaljer for deres seneste hændelse.

Hvert område indeholder en liste over personer i området inklusiv hver persons seneste hændelse i området med mulighed for videoverificering, visning af udløbstid og overtrædelse af anti-passback. Hvert område kan åbnes i sit eget vindue, således at de forskellige operatører kan vælge at se netop de områder, der er relevante for den pågældende operatør.

I områdevinduet kan vises personbilleder af de seneste 5 personer, der er gået ind i/ud af området. Dette kan fx være en stor hjælp for portvagten, som hurtigt kan sammenligne den ankomne person med personbilledet.

Anti-passback
Hvert område indeholder en separat anti-passback funktion, der kan programmeres til at afgive en skærmalarm, når en person har udvist manglende disciplin, ved ikke at stemple sig korrekt ind eller ud af området.

Maksimal opholdstid i område
For hvert enkelt område kan der angives en maksimal opholdstid, således at hvis en person ikke har registreret sig i denne tid, vil personen automatisk blive flyttet ud af området. Dette sikrer at tyverialarmen automatisk tilkobles, og at områdets personliste er tom til næste arbejdsdags begyndelse.

Tiden for maksimal opholdstid kan mindskes, hvis det kombineres med en arbejdstidstabel, da maksimal opholdstid så først tæller fra udløb af arbejdstiden.

Tyverialarmstyring
Områder kan styre tyverialarmer, således at tyverialarmen automatisk tilkobles når sidste person forlader et område. Når et område bliver tomt, sender områdevisningen en besked til DAS'en (Decentral Alarm Styring) om at tilkoble tyverialarmen i de relevante alarmområder.

Når et alarmområde tilkobles, tømmes det pågældende område for personer. Denne funktionalitet kan fx anvendes til at tømme områder ved at tilkoble DAS manuelt fra døres læsere, Webadgang, tyverialarm/kontrolcentral eller på foruddefinerede tider på døgnet.5 Adgangsstatistik

Adgangsstatistik giver overblik over passager gennem døre, porte mv., og kan dermed danne grundlag for at sikre pålidelig afregning, planlægning af bemanding mv., da disse kan baseres på faktuelle passager og ikke på usikre og tilfældige observationer.

Adgangsstatistik, UniLock adgangskontrol, Unitek

Belastnings-statistik
Belastnings-statistik viser, hvor mange passager der har været i en valgbar tidsperiode, og kan fx bruges som værktøj til at planlægge fremtidig bemanding, fremmøde mv.

Statistikken kan indstilles til kun at medtage hver person én gang per tidsinterval, hvilket fx giver overblik over antal aktive deltagere på et hold.

Personsammentælling
Personsammentælling viser, hvor mange passager hver enkelt person har haft i en valgbar tidsperiode, og kan fx bruges som værktøj til at afregne for antal passager, køb eller afhentninger.


Download Filnavn Størrelse
Softwarebeskrivelse Softwarebeskrivelse.pdf 3500 kB