Områdevisning

Programmodul der giver overblik over personers placering, og som kan automatisere styring af tyverialarmen.

Hver gang en person anvender en læser, bliver det automatisk registreret hvor personen er. Med disse registreringer kan receptionisten, værkførere, sikkerhedsansvarlige mv. hele tiden se, hvem der er mødt, og i hvilke områder de forskellige personer befinder sig.

Når sidste person registreres ude af et område, kan tyverialarmen automatisk blive tilkoblet.

For at hjælpe med korrekt registrering i områder, har operatører mulighed for at markere og flytte personer ind og ud af områderne. Operatører kan også printe personlister som rapport for fremmøde, mønstring, evakuering mv.

PCS137, Områdevisning, UniLock adgangskontrol, Unitek

Visning af personer i områder
Områdevisning indeholder tre forskellige visninger, som henholdsvis giver overblik over alle områder, alle personer eller personer i de enkelte områder. Alle visninger og områder kan overvåges i separate vinduer på samme tid.

Områdeoversigten giver et hurtigt overblik over antallet af personer i de enkelte områder inklusiv detaljer om den seneste hændelse i hvert område.

Personoversigten er en liste med alle personer, hvor der for hver person vises, hvilke områder personen er registreret inde i samt detaljer for deres seneste hændelse.

Hvert område indeholder en liste over personer i området inklusiv hver persons seneste hændelse i området med mulighed for videoverificering, visning af udløbstid og overtrædelse af anti-passback. Hvert område kan åbnes i sit eget vindue, således at de forskellige operatører kan vælge at se netop de områder, der er relevante for den pågældende operatør.

I områdevinduet kan vises personbilleder af de seneste 5 personer, der er gået ind i/ud af området. Dette kan fx være en stor hjælp for portvagten, som hurtigt kan sammenligne den ankomne person med personbilledet.

Anti-passback
Hvert område indeholder en separat anti-passback funktion, der kan programmeres til at afgive en skærmalarm, når en person har udvist manglende disciplin, ved ikke at stemple sig korrekt ind eller ud af området.

Maksimal opholdstid i område
For hvert enkelt område kan der angives en maksimal opholdstid, således at hvis en person ikke har registreret sig i denne tid, vil personen automatisk blive flyttet ud af området. Dette sikrer at tyverialarmen automatisk tilkobles, og at områdets personliste er tom til næste arbejdsdags begyndelse.

Tiden for maksimal opholdstid kan mindskes, hvis det kombineres med en arbejdstidstabel, da maksimal opholdstid så først tæller fra udløb af arbejdstiden.

Tyverialarmstyring
Områder kan styre tyverialarmer, således at tyverialarmen automatisk tilkobles når sidste person forlader et område. Når et område bliver tomt, sender områdevisningen en besked til DAS'en (Decentral Alarm Styring) om at tilkoble tyverialarmen i de relevante alarmområder.

Når et alarmområde tilkobles, tømmes det pågældende område for personer. Denne funktionalitet kan fx anvendes til at tømme områder ved at tilkoble DAS manuelt fra døres læsere, Webadgang, tyverialarm/kontrolcentral eller på foruddefinerede tider på døgnet.