Online holdtilmelding og booking med Conventus og UniLock


Online holdtilmelding og bookinger i Conventus, UniLock adgangskontrol, Unitek

Anvendelse

Motionscentre, foreninger, skoler, haller mv. kan tilbyde medlemmer online selvbetjent tilmelding af hold, træning, faciliteter, remedier mv. og tilbyde alle interesserede booking af haltider, Padel baner, ressourcer, faciliteter mv. kombineret med adgangskontrol.

Holdtilmelding og booking udføres online i Conventus af medlemmer og andre hvorefter informationerne inden for få minutter automatisk er hentet af UniLock.

Holdtilmelding vil typisk resultere i at der er adgang i de aktuelle UniLock døre i de korrekte tidsperioder.

Booking kan resultere i både ændret adgang og ændret styring på samme tid, populært sagt sørger UniLock for at booking-ressourcer er klar til deltagerne i bookingperioden:
 • Adgang gives for bookingers medlemmer og bookingers PIN-koder.
 • Døre oplåses/låses, tyverialarm frakobles/tilkobles, lys tændes/slukkes, ventilation tændes/slukkes mv.
 • Adgang nægtes for udvalgte gruppers medlemmer.

 • Når bookingperioden udløber eller bookingen aflyses vender alt automatisk tilbage til almindelig drift.

  UniLock indeholder altid fuld logning af alle hændelser, så der med en simpel logsøgning fx kan undersøges hvem der fik adgang hvor og hvornår i en given tidsperiode.

  Man kan se video fra hændelser, så man visuelt kan verificere hvem der fik adgang og hvor mange der gik ind/ud, ved at anvende UniLock integration til overvågningskameraer.

  Som en præventiv foranstaltning mod snyd med abonnementer, har UniLock endnu en indbygget udvidelsesmulighed. Med Områdevisning kan en skærm i centeret vise hvem der er registreret til stede i centeret lige nu og således bidrage til at afgøre om der er flere personer i centeret end registreret.

  En god bemandingsplanlægning kræver en retvisende belastningsstatistik med et godt overblik over hvor mange brugere der er til stede. En retvisende belastningsstatistik er en del af UniLock Adgangsstatistik, som er en fuld professionel indbygget udvidelsesmulig-hed, som giver overblik over passager med statistik om belastning og personsammentæl-ling over en valgbar tidsperiode.

  Sådan fungerer det
  Conventus systemet kører på hjemmesiden www.conventus.dk, hvor foreninger mv. har online adgang til at administrere fx sine hold, bookinger og medlemmer. I Conventus kan foreningens medlemmer online tilmelde sig på hold mens det også er muligt at booke ressourcer, faciliteter mv.

  Editering af medlemmer foregår i Conventus. Medlemmers personlige nøgle indlæses i Conventus med en Unitek bordlæser og udleveres efterfølgende til medlemmet.

  Anvendes telefon som nøgle, har medlemmet mulighed for selv at indtaste sit telefonnummer, hvilket er en stor fordel ved kortvarige medlemsskaber for gæster, turister mv.

  UniLock henter automatisk hvert minut de nyeste informationer om foreningens medlem-mer og bookinger fra Conventus, og sikrer at medlemmerne får adgang i døre jævnfør de hold medlemmerne er tilmeldt samt at bookinger klargøres.

  Bestykning

  Følgende bestykning i UniLock og Conventus er nødvendig.

  UniLock
  Conventus

  Opsætning

  For at få løsningen til at fungere, skal følgende opsætninger foretages.

  Conventus
  Medlemsoprettelse i Conventus, UniLock adgangskontrol, Unitek Medlemmer oprettes med deres stamdata, nøgle, evt. pinkode og hold. [Adgangskontrol], [Enheder] oprettes med angivelse af hvilke hold der skal have adgang og hvilke ressourcers bookinger der skal påvirke UniLock.

  I Conventus oprettes en [Adgangskontrol], [Computer] som indstilles til at anvende [Ændrings-synkronisering] og [Indboks]. [Computeren] tilføjes [Enheder].

  UniLock
  I UniLock oprettes persongrupper svarende til Conventus [Enheder], og persongruppernes adgangsrettigheder indstilles. Evt. oprettes delte undtagelser som påvirker tidstabeller/sikkerhedsniveau-tidstabeller for at ændre styring i forbindelse med bookinger.

  I UniLock, [Integrationer] oprettes en integration af typen [Conventus - Online Foreningsadministration].

  Læs vejledning hos Conventus

  Driftsklar

  I UniLock udføres en manuel synkronisering ved at trykke på [Synkroniser]. Systemerne er klar til drift, når medlemmer fra Conventus er oprettet som personer i UniLock, og personernes adgangsrettigheder er indstillet til de respektive persongrupper svarende til Conventus [Enheder].

  Læs mere om Conventus online forenings administration

  Kundecases
  Juelsminde Hallerne, UniLock og Conventus, Mette Lauridsen Online holdtilmelding og betaling
  Medlemmers online holdtilmelding og betaling via Conventus i samarbejde med UniLock adgangskontrol letter hverdagen hos Juelsminde Hallerne.
  Læs mere
  Kibæk Krydsfelt (Multihal), UniLock og Conventus, Bjarne M. Pedersen, Heidi Bundgaard Online holdtilmelding, betaling og håndtering af dagsgæster
  Medlemmers online holdtilmelding og betaling, samt håndtering af dagsgæster via Conventus i samarbejde med UniLock adgangskontrol letter hverdagen hos Kibæk Krydsfelt.
  Læs mere

  Andre relevante UniLock programmoduler
  PCS125-M0109, Videoserver og kamera, UniLock adgangskontrol, Unitek Videoovervågning
  Programmodul der giver videoovervågning i UniLock via integration til videoservere og kameraer.
  PCS125-M0109
  PCS137, Områdevisning, UniLock adgangskontrol, Unitek Områdevisning
  Programmodul der giver overblik over personers placering, og som kan automatisere styring af tyverialarmen.
  PCS137
  PCS131-2, Adgangsstatistik, UniLock adgangskontrol, Unitek Adgangsstatistik
  Program der opsummerer antal passager gennem de enkelte k-punkter over en valgbar tidsperiode, og opstiller herudfra en række tabeller og grafer.
  PCS131-2

  Download Filnavn Størrelse
  Integration mellem UniLock og Conventus Integration-Conventus.pdf 433 kB