Polling via modem, pc-netværk og internet

Programmodul der giver Polleren mulighed for at kommunikere med k-punkter i lokaliteter via telefonnet, pc-netværk og internet.

I grundlicensen skal alle k-punkter tilsluttes den samme COM-port på den pc, hvorpå Polleren afvikles. Med dette modul er det muligt at etablere forbindelse til et ubegrænset antal lokaliteter. Forbindelsen til en lokalitet kan etableres med modem over telefonnettet eller med en COM Server (CV72) over et IP-netværk (pc-netværk og/eller internettet). Forbindelsen til nogle lokaliteter kan udmærket være over telefonnettet mens den til andre er over et IP-netværk.

Telefonmodem
Polleren kan programmeres til at ringe lokaliteterne op på en række fastlagte tidspunkter.
Hver gang Polleren etablerer modemforbindelse til en lokalitet, vil alle informationer om nye nøgler, slettede nøgler, ændringer i tidstabeller mv., som er foretaget siden sidste opkald, blive sendt ud til de respektive låsecomputere. Endvidere stilles uret i låsecomputerne, og alle logninger hentes. Før forbindelsen til lokaliteten afbrydes, checkes om der er overensstemmelse mellem alle checksummer i k-punkterne og pc’ens database.

Pc-netværk og internet
Direkte netværksforbindelse over pc-nettet/internettet til en eller flere lokaliteter, giver mulighed for omkostningsfri forbindelse til lokaliteterne 24 timer i døgnet.

Polleren kan via TCP/IP (internet-protokollen) etablere krypteret forbindelse over pc-netværk og internet til en COM Server på lokaliteten, hvortil lokalitetens låsecomputere er tilsluttet.

For at begrænse netværkstrafikken, kan Polleren eventuelt programmeres til at etablere forbindelse til lokaliteterne på en række fastlagte tidspunkter, og låsecomputerne checkes så på samme måde som ved en modem opkobling.

PCS125-M0201, Polling via modem, pc-netværk og Internet, UniLock adgangskontrol, Unitek